علي محمدنيا

Sample image

علي محمدنيا دانشجوي واحد بجنورد و جودوکار وزن ۱۰۰- کیلوگرم تیم ملی در چهارمین دوره مسابقات جودو قهرمانی کارگران جهان در كشور ایتالیا  در سال 1394 مدال طلاي اين وزن را كسب كرد.